Hamilelikten korunma yolları ile ilgili herşey...

Aslında gebe kalmak, çocuk sahibi olmak; gebeliğin önlenmesine göre çok daha zor bir durumdur.

Çünkü gebe Çalınabilmesi için en fazla üç günlük ömür uzunluğuna  sahip sperm ile en fazla bir günlük ömür uzunluğuna sahip yumurtanın 28 günlük siklus içerisinde bir araya gelmesi gerekmektedir. Yine de istenmeyen gebeliklerin önlenmesi için kullanılan birçok yöntem bulunmaktadır. Bunlardan en çok kullanılan bazıları ele alınacak olursak:               
               
Ritmik Yöntem veya Takvim Yöntemi: 14. gün gerçekleşen ovulasyonun üç gün öncesi ile sonrasındaki üç gün cinsel birleşmeden kaçınmak veya diğer yöntemlerden yararlanarak (prezervatif kullanma veya geri çekme) birleşme şeklidir. Adet kanamasının başladığı günden itibaren 11.-17. günler döllenme riski taşıyan günlerdir.               
Bu yöntemde % 20-25 başarısızlık oranı vardır. 28 günlük düzenli siklustan hareket edildiği için muhtemel siklus düzensizliğinde başarı oranı oldukça düşer. Ovulasyonda             vücut ısısı artışı ve mukus salgısı ovulasyon zamanının belirlenmesinde önemli rol oynar. Ovulasyonun belirlendiği zamandan sonraki 48-72 saat cinsel ilişkiden sakınılarak               
gebelik önlenebilir.          


Doğum Kontrol Hapları: Oral kontraseptifler olarak adlandırılır. 1950'lerde keşfedildiğinden bu yana en çok uygulanan yöntemlerden biridir.          
               
Prezervatif, Kondom (Condom) Kullanmak: Spermin bir kılıf içerisinde tutularak vajinaya girişinin önlenmesi yöntemidir. Bu yöntemle aynı zamanda cinsel yolla bulaşan hastalıklar da önlenir. Yırtılma, delinme veya kayma ihtimali vardır. Kondom kullanmaya rağmen gebe kalma oranı yaklaşık % 12 kadardır. Cinsel birleşme sırasında takılması ve duyuyu azaltması dezavantajlı yönleridir.               
               
Diafram: Kondomun kadınlar için olanı şeklinde açıklanabilir. Birleşmeden önce kadın tarafından vajinaya yerleştirilir. Spermleri öldüren jel veya krem ihtiva eder. % 5-6 başarısızlık oranına sahiptir. Diaframdan başka ona benzeyen servikal başlık denilen, servikse yerleştirilen ve çıkarılabilen daha küçük tipi daha vardır. Bunun başarısızlık oranı diaframdan biraz daha yüksektir.               
               
İntrauterin Araçlar (Rahim İçi Araçlar): Uterus içerisine yerleştirilen değişik şekilli bakır veya plastik yapılardır. Ülkemizde spiral olarak bilinirler. İmplatasyonu önleyerek etkili olurlar. Kanama miktarını arttırırlar ve kanama günü süresini uzatırlar fakat son yıllarda geliştirilen hormonlu tipleri bunu önlemektedir. Bazen ağrı, infeksiyon ve kramplara sebep olabilirler. Yıllarca etkili oluşları avantajlı yönleridir. Doğum yapmamış kadınlara tavsiye edilmez. Çünkü doğum yapmamış kadınların uterusu küçüktür ve servikal kanalları dardır. Başarısızlık oranı % 0.8 kadardır.               
               
Geri Çekme: Birleşme sırasında erkeğin tam emisyon öncesi geri çekilerek dışarı boşalması ile gerçekleştirilen yöntemdir. Zamanın ayarlanması yönünden yanılmalar olabilir. Başarısızlık oranı % 4 civarındadır.               
               
Düşük (Abortion) Yapılması: Korunmaya rağmen gerçekleşen veya herhangi bir şekilde istenmeyen gebeliklerde ilk üç aydan küçük embriyo veya fetusun ilaçlarla, operasyonla (kürtaj) veya vakumla uterustan atılması olayıdır. Fetus düşürülse bile uterusun plasenta kalıntılarından temizlenmesi önemlidir. Sağlıksız şartlarda uygulandığında anne sağlığı tehdit altındadır.               
               
Sterilizasyon (Kısırlaştırma): En güvenilir yöntemdir. Diğer başka yöntemlerin hepsi az veya çok gebe kalma riski taşır. Bu yöntemde erkek veya kadın, herhangi bir tanesinin üreme kanalları kesilir ve bağlanır. Erkekte vas deferens kesilip bağlandığı için vazektomi olarak adlandırılır. Kadında ise uterin tüpleri kesilip, bağlanır. Kadındaki operasyon tubal ligasyon olarak adlandırılır. Bu yöntemin de bazı sakıncaları vardır. Artık çocuk istemeyen çiftler herhangi bir şekilde bu kararlarından vazgeçerlerse veya çocuklarını kaybettikleri için yeniden çocuk sahibi olmak isterlerse, her ne kadar operasyonla kanallar yeniden birleştirilebilirse de çocuk sahibi olamayabilme riski vardır.               

‹‹Önceki Yazı

Kırıklara İlk Müdahale Nasıl Yapılmalıdır?

Sonraki Yazı ››

Sırt Ağrısı


Yorumlar yükleniyor...